หอพระไตรปิฎก


ลักษณะหอพระไตรปิฎกเป็นอาคาร ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง หลังคา ๒ ซ้อน ซ้อนที่ ๑ มีหลังคาปีกนกใต้หน้าบัน ชั้นบนมีหน้าต่างโดยรอบ

       
       
Home| History | Sacred Object| Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee@hotmail.com