ศาลาการเปรียญลักษณะศาลาการเปรียญเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง ๗ ห้อง หลังคา ๒ ซ้อน ซ้อนล่างมีลักษณะเป็นหลังคากันสาด เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นเครื่องลำยอง สันตะเข้มีนาคปักและใบระกา มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ ผังพื้นด้านหน้าและด้านหลังชั้นที่ ๒ เป็นชานมีบันไดทางขึ้นด้ารข้างของอาคาร
ธรรมมาสน์ ทำด้วยไม้แกะสลักปิดทองล่องชาด มีลักษณะงดงาม เล่ากันว่าเดิมเป็นบุษบก และมาประดิษฐานไว้เมื่อสร้างศาลาการเปรียญในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home| History | Sacred Object| Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee@htomail.com