หมู่กุฏิสงฆ์

หมู่กุฏิสงฆ์อยู่ในเขตสังฆวาส แบ่งเป็น ๔ คณะ มีเจ้าคณะเป็นผู้ปกครองดูแลแทนเจ้าอาวาส
กุฏิคณะ ๑,๒,๓ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

       
       
Home| History | Sacred Object| Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee:hotmail.com