ศาลาเขียว


ศาลาเขียว ตั้งอยู่ที่ คณะ ๑ สำหรับทำวัตรเย็น ลักษณะอาคารเป็นศาลาโถง หลังคา ๒ ซ้อน ๒ ตับ ซ้อนล่างเป็นหลังคากันสาด มุงกระเบื้อง เคลือยสีเขียว เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นเครื่องลำยอง

       
       
Home| History | Sacred Object | Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mai: krusutee@hotmail.com