ศาลาอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน


ลักษณะศาลาอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น มีมุขด้านหน้า อาคาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒ เมตร ชั้นที่ ๒ มีระเบียงรอบ หลังคา ๒ ตับ ตับที่ ๒ เป็นกันสาดรอบ เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นแบบรวยระกา

 
       
       
       
       
Home| History | Sacred Object | Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee@hotmail.com