ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553

ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552

ภาพกิจกรรม งานปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2552

กิจกรรมปฏิบัติธรรม ๔ คืน ๓ วัน วันเพ็ญเดือน ๓ ในวันมาฆบูชา

กิจกรรมเทศกาลงานปิดทองประจำปีและนมัสการหลวงพ่อพระสังข์กระจาย ระหว่าง ๓๐ มีนาคม-๕ เมษายนของทุกปี

กิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่าง ๕-๒๕ เมษายนของทุกปี

กิจกรรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขััมมจาริณี ในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน ๖ ของทุกปี เป็นเวลา ๔คืน ๓วัน

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป ในเดือนมิถุนายน ระหว่างอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยทาน ในวันเข้าพรรษา

กิจกรรมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ณ.พระอุโบสถ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมจาริณี ๑๒ สิงหาคม เป็นเวลา ๔ คืน ๕ วัน ณ.ศาลาพระอริยศีลาจารย์

กิจกรรม เทศน์มหาชาติประจำปี ในวันขึ้นเดือน ๑๑ ของทุกปี ณ.ศาลาการเปรียญท่าน้ำ

กิจกรรม ตักบาตรวันออกพรรษา ณ.พระอุโบสถ ในวันวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑

กิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ชองกฐินพระราชทานทุกปี

กิจกรรมบวชเนขััมมจาริณี วันพ่อแห่งชาติ ณ.ศาลาพระอริยศีลาจารย์ ๕ วัน ๔ คืน ทุกปี ในวันสัปดาห์วันพ่อ

กิจกรรมสัปดาห์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปฏิบัติธรรม สวดพระพุทธมนต์ตลอดคืน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี และเช้าตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๐ รูปทุกปี ณ.ลานอเนกประสงค์

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติพระกรรมฐาน ตามแนวสติปฏิฐาน ๔ ประจำทุกวันพระและวันอาทิตย์ตลอดทั้งปี
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ.ศาลาพระอริยศีลาขารย์

รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ

หมายเหตุ :
-กิจกรรมวัดเข้าค่ายพุทธบุตร ไม่กำหนดเวลาไว้แน่นอน ปีละ ๓-๔ ครั้งทุกปี ณ. ศาลาการเปรียญท่าน้ำ, ศาลากรรมฐานและศาลาพระอริยศีลาจารย์
-กิจกรรมฟังเทศน์ วันพระ ในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษา เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ.ศาลาพระอริยศีลาจารย์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Home| History | Sacred Object | Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee@hotmail.com