ภาพกิจกรรมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553
บูชาวัตุมงคล หลวงพ่อพระสังกัจจายน
 
   
   
   
   
 
Home| History | Sacred Object| Activities | Director of Management| Spell for Sangkrajai | Map | Webboard | Contact us
Copyright © Watsangkrajai.com Bangkokyai Bangkok Thailand.
E-mail: krusutee@hotmail.com