วัดสังข์กระจายวรวิหาร

สังข์กจายสังฆ์กจัดด้วย เหตุใด พระเอย

สังฆเภทฤาพาลไภย ออกอ้าง

สังข์ทรงจักรีไกร เกรียงเดช ดอกพ่อ

สังข์ราพมารายน์ล้าง ต่างลี้ หนีกจาย

คำโครงจารึกบนแผ่นหิน ในพระอุโบสถ

เกี่ยวกับวัด

วัดสังข์กระจายวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของถนนอิสรภาพ บนฝั่งเหนือคลองบางกอกใหญ่ ใกล้สะพานเจริญพาศน์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อกัจจายน์

หลวงพ่อกัจจายน์ องค์ที่ขุดได้เมื่อคราวสร้างวัดดังได้กล่าวมาแล้ว บัจจุบันทางวัดได้เก็บรักษาไว้ หน้าตักกว้าง

๑๐ นิ้ว เดิมประดิษฐานไว้ที่พระวิหาร ในบีพศ. ๒๔๘๑ ทางวัดมีงานฉลองพระอุโบสถ ได้นิมนต์หลวงพ่อกัจจายน์

มาไว้ในพระอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนสักการะบูชา งานเลิกแล้ว ได้มีคนร้ายตัดสายูกุญแจพระอุโบสถขาดขโมย

เอาหลวงพ่อกัจจายน์ไป และนับเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ติดตามกลับคืนมาได้ จึงไม่นำไปเก็บยังที่เดิม เพราะเกรงว่าจะเกิดหายอีก และได้จัดการหล่อองค์จำลองขึ้นใหม่ประดิษฐานแทนไว้ในพระวิหารดังกล่าวมา

ประวัติวัดสังข์กระจาย

ประมาณเค้าเริ่มอันแน่นอน แต่ พ.ศ. ๒๓ ๒๕ เป็นบีที่ ๑ ของศักราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีประวัติการณ์เป็นมาจวบถึง

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ปีที่ ๓๗ ในรัชกาลปัจจุบันคำนวณอายุกาลได้ ๒๐๐ ปี จบความบริบูรณ์แล้วเพียงนี้.

คาถาบูชาพระกัจจายน์
(ตั้งนะโม ๓ จบ)
ธัมมะจักกัง ปะทัง สุตะวา พุชมิตะวา อัตตัง
ปะทัง สันติเก อะระหา โลเก โลกานัง หิตะการะณา ภันเต
กัจจายะนะ นามะ ตีสุ โลเกสุ ปากะโต พรหมะปุตโต
มะหาเถโร อะระโห เชฏฐะโก มุนิ นัตถิ เถโร สะโม
อินทะคันธัพพา อะสุรา เทวะสักโก พรหมาภิปูชิโต นะโม
พุทธัสสะ กัจจายะนะมะหาเถรัสสะ นะโม ธัมมัสสะ
กัจจายะนะมะหาเถรัสสะ นะม สังฆัสสะ กัจจายะนะ
มะหาเถรัสสะ สุขาสุขะวะรัง ธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง
นิฏฐิตัง ฯ

กิจกรรมต่างๆของวัด

ติดตามกิจกรรมต่างๆของวัดสังข์กระจายวรวิหาร ได้ที่นี่

ภาพงานพิธียกฉัตร ในพระอุโบสถ วัดสังข์กระจายวรวิหาร

ภาพงานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง วัดสังข์กระจายวรวิหาร ซึ่งจะจัดขึ้น ช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี

ภาพงานพระกฐินพระราชทาน วัดสังข์กระจายวรวิหาร

ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานเข้าร่วมประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗
ติดต่อสอบถาม 02-4669020

พิธียกฉัตร

งานพิธียกฉัตรพระพุทธปฏิมากรประธาน วัดสังข์กระจายวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ศาลาการเปรียญ

ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นเครื่องลำยอง เก่าแก่และทรงคุณค่า

สามเณรภาคฤดูร้อน

งานบุญบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี

รวมใจชุมชนวัดสังข์กระจาย

ความร่วมมือร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนและชาวชัมชนวัดสังข์กระจาย

งานทำบุญอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อ

งานทำบุญถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณพระพิศาลพิพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร

ภาพเขียนภายในพระอุโบสถ

ภาพเขียนแบบจิตรกรรมไทย ประเพณีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ภาพเก่าในความทรงจำ

ภาพเก่าจากหนังสือประวัติวัดสังข์กระจาย

วันมาฆบูชา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร

ธรรมาสน์ทรงคุณค่า

เล่ากันว่าเดิมเป็นบุษบก สมัยรัชการที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่

งานทำบุญตักบาตรพระ วันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี


ข่าวสารงานของวัด

๕ มีนาคม ๒๕๖๗
น้อมถวายมุทิตาสักการะ


คณะศิษยานุศิษญ์ ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ

เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี

พระเดชพระคุณพระพิศาลพิพัฒนพิธาน (อรุณ อริยวํโส ป.ธ.๖)

เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย วรวิหาร

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเยาวชนบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗


ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานเข้าร่วมประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ประจำปี ๒๕๖๗
ติดต่อสอบถาม 02-4669020 , 02-4653602

งานประจำปี ทำบุญปิดทอง
หลวงพ่อสังกัจจายน์ ปี ๒๕๖๗


ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อสังกัจจายน์

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2567

ณ วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม.

(ซอยเพชรเกษม 4 , ซอยอิสรภาพ 21)

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ขอเชิญฟังเทศน์และเวียนเทียน
วันวิสาขบูชา


เพื่อเป็นการระลึกถึง “วันวิสาขบูชา” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเป็นวันประสูติ วันตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ  และวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเหตุการณ์ทั้ง 3 ได้เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน 6  พุทธศาสนิกชนจึงถือวันวิสาขบูชา เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการที่บังเกิดในวันเดียวกัน

สวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันพระ


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
มีการสวดมนต์ทุกวันพระ
ทำวัตรเช้า เวลา 8.30 – 11.00 น.
ทำวัตรเย็น เวลา 17.00 – 19.00 น.

ขอขอบคุณช่องรายการต่างๆ พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ และศิษยานุศิษย์ ตลอดจนนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศที่ช่วยประชาสัมพัธ์วัดสังข์กระจายวรวิหาร ให้เป็นที่รู้จัก โดยถ่ายทอดข้อมูลทางช่องสื่อสารยูทูปและอื่นๆนี้ ทางวัดสังข์กระจายวรวิหาร ได้รวมรวมวีดีโอของรายการต่างไว้ให้พุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจ ได้รับชมกัน


เพลง ตำนานพระสังข์กัจจายน์

เพลง งานบุญหลวงพ่อ

เพลง หญิงในตำนานวัดสังข์กระจาย